Projekt Laiers kunst

Projekt “Laiers Kunst”

 

 

I 2018 har tidsskriftet Ark søsat projekt "Laiers kunst" med formålet at sikre, at et vigtigt fænomen i dansk kultur- og kunsthistorie får et synligt og varigt sted til udstilling, besøg og studie. Projektet igangsættes foråret 2018. Efteråret 2018 forventes at foreningen "Laiers kunst" dannes og skitserne til et museumslignende anlægsarbejde lægges frem på disse sider.

 

Målet er et permanent udstillingssted på den historiske lokalitet i Hjallerup, hvor skulpturerne har befundet sig i omtrent firs år. Midlet er et åbent og enkelt bygningskompleks, der sikrer publikum og studerende adgang på en tilgængelig måde, der anerkender Laiers egen iscenesættelse og skulpturernes umiddelbare og let kommunikerende udtryk.

 

 

 

Målsætninger

 

Ønsket om at bevare skulpturer af en væsentlig billedkunstner fra det tyvende århundredes danske kunsthistorie.

 

Ønsket om at fastholde og udvikle opmærksomheden på et kulturelt, kunstnerisk og religiøst fænomen i den danske og nordjyske kulturhistorie.

 

Ønsket om at stedet hvor Pastor Laiers skulpturhave blev skabt før anden verdenskrig også kan blive det kommende sted hvor besøgende, turister og kunstinteresserede kan møde både den konkrete kunst og væsentlige dele af den historiske ramme som Pastor Laiers kunst afgørende hænger sammen med.

 

Ambitionen om at visse af hovedværkerne kan besøges og tilgås på en enkel måde, der ikke kræver dagligt opsyn og administration.

 

Ambitionen om at skabe et solidt bæredygtigt grundlag for formidling, besøg, turisme, som samtidig understøtter en lokal og regional interesse i at formidle fortællinger og viden om Pastor Laiers kunst.

 

Ambitionen om at skabe en unik oplevelse i Hjallerup, der fortsat og i udvidet forstand bliver en fast bestanddel af lokalområdets kulturelle identitet.

 

Ambitionen om at organisere den kulturelle arv med enkle organisatoriske midler med en minimal omkostningskrævende driftsstyring og med en økonomi i balance baseret på en væsentlig egenfinansiering.

 

Ønsket om at stille Pastor Laiers værker til rådighed for udstillinger og forskning i ind- og udland.