Kronologi

Anton Christensen Laier

1883 -1969

1883

Anton Christensen Laier bliver født den 19. november i Aarestrup, midtjylland.

 

1902-07

Assistent og portør ved kirurgen professor Rovsings klinik i København, hvor der bl.a. obduceres lig. Laier angiver selv arbejdet med døde menneskekroppe, som en af årsagerne til hans evne til at modellere kroppe.

 

Efter faderens død overtager han arbejdet på fødegården.

 

1916

Landvæsenselev på Kalundborg Slots Ladegård.

 

1919

Bosætter sig i København for at tage preliminæreksamen. Lever af diverse arbejder som hestehandler, kontorarbejder og som producent af håndcreme.

 

1921

Student

 

1926

Teologisk embedseksamen. Rejse til Tyskland, Frankrig, Italien.

 

1927

Ansættes som kaldskapellan i Hjallerup.

 

1930

Ægteskab med Mette Marie Andersen Papsø, landmandsdatter fra Thorning.

 

1935

Under en Europarejse i bil oplever Laier et monumentalt krucifiks på en krigerkirkegård fra 1. verdenskrig og vejkrucifikser i Italien og Tyskland.

 

1936

Sommeren 36

Inspireret af mødet med vejkrusifikser skaber Laier sin første skulptur, Cementkrucifikset, der rejses i præstegårdshaven i Hjallerup oktober måned.

 

December 36

Adskillige danske aviser begynder at fortælle historier om Laiers skulpturer i præstegårdshaven. Laier arbejder samtidig på sin anden skulptur Judas.

 

1937

Konflikt med menighedsråd og kirkelig øvrighed kulminerer med, at der rejses krav om at Pastor Laier mentalundersøges. Under en personlig samtale med kirkeministeren nægter Laier at gennemføre denne. Han pålægges derpå at modtage en offentlig irettesættelse i Hjallerup kirke d. 8. august 1937. Laier udebliver fra irettesættelsen og afskediges ”i nåde” med kvart pension. Da Laier samtidig ikke ønsker at flytte fra præstegården, sættes han og hustruen Mette Marie ud af kongens foged i december måned. Parret flytter derpå til en grund nord for Hjallerup, hvor de bygger et mindre hus, der i de kommende år bliver rammen om familiens liv og om den skulpturpark, som pastor Laier opbygger. Skulpturhaven bliver et yndet turistmål for tusinder af besøgene gennem 50´erne og 60´erne.

 

1938

Sønnen Benni Jens Peder bliver født maj 1938. På samme tid udstiller Laier de første fjorten cementskulpturer i Den Frie Udstillingsbygning i København. Laier udgiver i den anledning pamfletten ”Pastor A. Laiers figurer”.

 

1947 & 1949

Laier udstiller skulpturer på efterårsudstillingen KE.

 

Efter krigen

Skulpturhaven bliver i stigende grad besøgt af turister, højskoler, kunstinteresserede.

 

1967

Skulpturhaven i Hjallerup ødelægges pga. vejomlægning. Laier bliver atter genstand for offentlig opmærksomhed. Der rejser sig blandt en debat i medierne om skulpturernes kunstneriske kvalitet. Broby Johansen forsvarer kunsten med argumenter om at Laier som kunstner på flere måder har modernistiske træk.

 

Jørgen Vestergård og Broby-Johansen laver kortfilmen ”Cementkrucifikset” der tager afsæt i dagen hvor skulpturhaven. fjernes af myndighederne.

 

1970

Charlottenborgs forårsudstilling viser 30 skulpturer. Broby-Johansen udgiver pamfletten ”Pastor Laier – en dokumentation”.

 

1971-72

Laier repræsenteret på Louisianas udstilling ”Naiv kunst”.

 

1974

Gentofte Kunstbibliotek, Tranegården viser en større retrospektiv udstilling af Laiers kunst.

 

1979

De største skulpturer, heriblandt Cementkrucifikset, overflyttes til Thingbæk kalkminer ved Rold Skov.

 

1983

Mindeudstilling i Thingbæk kalkminer og på Thorning museum i anledning af 100-året for Laiers fødsel.

 

1995

Nordjyllands Kunstmuseum i Aalborg viser den hidtil største udstilling af Laiers kunst. Enkelte værker vises desuden på udstillingen ”Kunst under Krigen” på Statens Museum for Kunst.

 

1996

Udstilling af Laiers værker på Blicheregnens museum, Thorning.

 

1998

Laiers selvbiografi ”Min Kamp” udgives af kunsttidsskriftet Ark.

 

1999

Laiers kunst repræsenteres på udstillingen ”Skandaler”, Århus Kunstmuseum.

 

2013

SAK Kunstbygning, Svendborg & Den Frie, København